Een website is er voor de eindgebruiker en niet voor jezelf. Wij nemen daarom altijd de gebruiker als uitgangspunt bij het ontwikkelen en verbeteren van een website. De website moet namelijk goed aansluiten bij de behoeftes van je doelgroep en vooral gebruiksvriendelijk zijn.

Conversie optimalisatie

We zien vaak dat er bij een website vooral naar de bezoekersaantallen gekeken wordt, waarmee conversie daarmee op een 2e plek komt. De focus ligt dan op het genereren van meer traffic om betere resultaten te behalen. Het levert vaak echter meer rendement op wanneer we werken aan een conversieverhoging, en niet zozeer het trekken van extra bezoekers (die bovendien ook weer niet optimaal converteren).

Door conversie optimalisatie is het mogelijk met relatief weinig inspanning meer succes te boeken, ook als de bezoekersaantallen gelijk blijven. Maar wat is nu een goede conversie ratio? Een vuistregel is 2% maar die verschilt erg per branche. Ben jij eigenlijk best tevreden met het huidige conversiecijfer? Wij geloven dat het altijd beter kan en vertellen je graag hoe!

MBTI model

De uitdaging bij het ontwerpen van een website is dat geen één website bezoeker hetzelfde is. Toch maak je vaak slechts één website voor alle bezoekers. Er zijn diverse theoretische modellen die je hierbij kunnen helpen. Een model dat wij vaak gebruiken is het Myers Briggs Type Indicator (MBTI) model.

Neem contact op

Het MBTI model is niet nieuw en bestaat al zo’n 50 jaar. Het model deelt mensen in 16 verschillende persoonlijkheden in. Omdat dit in de praktijk niet werkbaar is werken wij met een vereenvoudigde versie die bedacht is door de psycholoog David Keirsey. Op basis van 2 assen (snel – langzaam; feiten – gevoel) worden mensen ingedeeld in 4 verschillende types.

De 4 persoonstypes hebben verschillende behoeftes waarmee ze naar je website komen. Wij houden bij het ontwerpen van websites rekening met deze types:

  • Competitieve bezoeker (snelle beslisser op basis van feiten)
  • Spontane bezoeker (snelle beslisser op basis van gevoel)
  • Methodische bezoeker (langzame beslisser op basis van feiten)
  • Humanistische bezoeker (langzame beslisser op basis van gevoel)
Hoe optimaliseren we je website?

Om usability verbeterpunten in kaart te brengen hebben we een scala aan tools tot onze beschikking. We beginnen met een analyse van de website statistieken, waar vaak al belangrijke knelpunten uit naar voren komen. Daarnaast maken we onder andere gebruik van:

  • usability expert review
  • card sorting
  • remote usability testing
  • eye-tracking (kwalitatief gebruikersonderzoek)
  • A/B testen

Bijpassende oplossingen

voor usability

Rotterdam

Den Bosch

mautic is open source marketing automation